Gujarati resources

દંત કથાઓ- ગુજરાતી માં | Folk tales in Gujarati

Description:
UK's Kids Out organisation has created this website, which has famous folk tales which would connect the students to their heritage. Appropriate for Intermediate and Advanced level students.

Suitable for: ES1-12

Download Resource
Visit Link

વર્કશીટ- ગુજરાતી કોયડો | Worksheet-Gujarati Crossword

Description:
This resource is a worksheet to reinforce the language in a fun and intelligent way. It is a crossword prepared by ORA Gujarati Grammar School of Sydney. It is aimed at students of an intermediate level.

Suitable for: ES1-6, 7-10

Download Resource
Visit Link

Kahoot-ઓરા સિડની ગુજરાતી વ્યાકરણ શાળા- ઓસ્ટ્રેલિયા વિષે જાણીયે | Kahoot about Australia

Description:
This resource is an interactive game of Kahoot to teach about Australia in a fun way. Krishna Mehta is a teacher with ORA Gujarati Grammar School and has created this Kahoot. આ સંસાધન ORA ગુજરાતી શાળા ના શિક્ષિકા Krishna Mehta એ તૈયાર કરેલ Australia વિષે નો Kahoot છે.

Suitable for: 7-10

Download Resource
Visit Link

Kahoot-ઓરા સિડની ગુજરાતી ગ્રામર સ્કૂલ - શાળા વિષે જાણો | Kahoot about ORA Gujarati School

Description:
This resource is an interactive game of Kahoot to teach about Australia in a fun way. Krishna Mehta Is a teacher with ORA Gujarati Grammar School and has created this Kahoot. આ સંસાધન ORA ગુજરાતી શાળા ના શિક્ષિકા Krishna Mehta એ તૈયાર કરેલ Australia વિષે નો Kahoot છે.

Suitable for: 7-10

Download Resource
Visit Link

Kahoot- ભૂગોળ વિશે ગુજરાતી માં | Kahoot about Geography in Gujarati

Description:
This resource is Kahoot prepared by Viral Mehta of ORA Gujarati Grammar School of Sydney. આ સંસાધન ગુજરાતી માં ભૂગોળ વિશે Kahoot છે જે ORA Gujarati Grammar School of Sydney ના વિરલ મેહતા એ તૈયાર કરેલ છે.

Suitable for: 7-10

Download Resource
Visit Link

ગુજરાતી સીખો-વેબસાઈટ | Learn Gujarati-Website

Description:
This Gujarati resource is a website to teach the language step by step in easy, fun and interactive way. This website contains Alphabets, Grammar, Games, Exercises and Activities in Gujarati.

Suitable for: ES1-6

Download Resource
Visit Link

કક્કો - ગુજરાતી અક્ષરમાળા | Gujarati Alphabets Book- Kakko

Description:
This resource is a book to learn to write and read Gujarati Alphabets for all beginners. <br /> This resource has been provided by Mr. Viral Mehta, one of the founders and teacher of ORA Grammar Gujarati School in Sydney.<br />

Suitable for: ES1-6

Download Resource
Visit Link

Malayalam resources

| Unit of Work - Onam Celebration

Description:
A ten week Unit of Work for upper primary students. Students will explore the traditional festival of 'Onam' celebrated by the Malayali community all around the world.

Suitable for: ES1-6

Download Resource
Visit Link

Mandaean resources

| Unit of Work - Where I come from

Description:
A Unit of Work for upper primary students. Students will learn about Mandaean culture, history and language and explore contributions of Mandaeans past and present to modern society.

Suitable for: ES1-6

Download Resource
Visit Link

Marathi resources

साध्या सोप्या- उच्चारही (audio)-विषयानुसार व व्याकरण आधाराने | Detailed Sentence recordings-simple and interesting topics-gothe-verlag.com

Description:
ह्या वेबसाईट मधे मराठी भाषेबद्दलची एकूण शंभर धडे व धड्याबरोबर उच्चारही (audio) दिलेले आहेत. पहिले साठ धडे विषयानुसार मांडलेले असून पुढील धडे व्याकरणाच्या आधाराने लिहिले गेले आहेत. छोट्या वाक्यात संभाषण, उच्चार आणि अर्थ इंग्रजीत लिहिलेले आहेत. Android आणि iPhone ची apps ही आहेत.

Suitable for: 7-10

Download Resource
Visit Link

बलोद्यान हिन्दी मराठी वैबसाइट | Balodyan Hindi-Marathi school website

Description:
ही वैबसाइट UCLA-Coalition of community based Heritage language school च्या विद्या नाहर च project आहे। बालोद्यानची वेबसाईटमधे मराठी मुळाक्षरे, व्याकरण, flashcards, धड्यांचे नमुने, कोडी, voice threads (उच्चारांचा सराव), मराठी मासिक अशा विविध अंगाने मराठी शिकवण्यासाठीचे साहित्य उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांसाठी वापरता येण्यासारखी पुष्कळ माहिती आहे.

Suitable for: ES1-12

Download Resource
Visit Link

स्वयंपाक घरातील आधुनिक व पारंपारिक वस्तू. | Kitchen-Traditional and modern items

Description:
ही flashcards स्वयंपाक घरातील वस्तुंबाबतची आहेत. ह्या वस्तू आधुनिक व पारंपारिक अशा दोन भागात विभागल्या आहेत. स्वरचिन्हे शिकवल्यानंतर शब्दसंग्रह वाढवणे, लिहिण्या -वाचण्याचा सराव, परंपरेशी ओळख , Memory game ह्यासाठी उपयोगात आणता येतील. flashcards मधे वापरलेले काही चित्र spusht.blogspot.com मधून घेतल्या गेले आहेत।

Suitable for: ES1-12

Download Resource
Visit Link

ऑस्ट्रेलियन मराठी विध्यालय- इयत्ता ५-अभ्यास साहित्य | Australian Marathi Vidhyalay- Year 5 worksheets

Description:
हे अभ्यास साहित्य ऑस्ट्रेलियन मराठी विद्यालयाच्या इयत्ता पाचवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑस्ट्रेलियन वातावरणानुसार स्वतःची कल्पनाशक्ती वापरून मुलांना सहज समजेल, या दृष्टीने अभ्यास साहित्याची निर्मिती केलेली आहे. Disclaimer (अस्वीकरण): या साहित्यातील चित्रे आणि संदर्भ इंटरनेट वरून घेण्यात आलेली आहेत. आपली मराठी शाळा विना-नफा तत्वावर चालत असल्यामुळे या साहित्याचा व्यावसायिक वापर होत नाही. <br />

Suitable for: ES1-6

Download Resource
Visit Link

ऑस्ट्रेलियन मराठी विध्यालय- इयत्ता ३ - अभ्यास साहित्य | Australian Marathi Vidhyalay- Year 3 worksheets

Description:
हे अभ्यास साहित्य ऑस्ट्रेलियन मराठी विद्यालयाच्या इयत्ता तिसरीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑस्ट्रेलियन वातावरणानुसार स्वतःची कल्पनाशक्ती वापरून मुलांना सहज समजेल, या दृष्टीने अभ्यास साहित्याची निर्मिती केलेली आहे. Disclaimer (अस्वीकरण): या साहित्यातील चित्रे आणि संदर्भ इंटरनेट वरून घेण्यात आलेली आहेत. मराठी शाळा विना-नफा तत्वावर चालत असल्यामुळे या साहित्याचा व्यावसायिक वापर होत नाही. <br />

Suitable for: ES1-6

Download Resource
Visit Link

ऑस्ट्रेलियन मराठी विध्यालय- इयत्ता २- अभ्यास साहित्य | Australian Marathi Vidhyalay- Year 2 worksheets

Description:
हे अभ्यास साहित्य ऑस्ट्रेलियन मराठी विद्यालयाच्या इयत्ता दुसरीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी, ऑस्ट्रेलियन वातावरणानुसार स्वतःची कल्पनाशक्ती वापरून मुलांना सहज समजेल, या दृष्टीने निर्मिती केलेली आहे. Disclaimer (अस्वीकरण):या साहित्यातील चित्रे आणि संदर्भ इंटरनेट वरून घेण्यात आलेली आहेत. मराठी शाळा विना-नफा तत्वावर चालत असल्यामुळे या साहित्याचा व्यावसायिक वापर होत नाही. <br />

Suitable for: ES1-6

Download Resource
Visit Link

ऑस्ट्रेलियन मराठी विध्यालय पुस्तक वर्ग 1 | Australian Marathi Vidhyalay Year book 1

Description:
हे पुस्तक ऑस्ट्रेलियन मराठी विद्यालयाच्या इयत्ता पहिलीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ,ऑस्ट्रेलियन वातावरणानुसार स्वतःची कल्पनाशक्ती वापरून मुलांना सहज समजेल, या दृष्टीने खास बनवण्यात आले आहे। <br /> Disclaimer (अस्वीकरण): या पुस्तकातील चित्रे आणि संदर्भ इंटरनेट वरून घेण्यात आलेली आहेत. मराठी शाळा विना-नफा तत्वावर चालत असल्यामुळे या पुस्तकाचा व्यावसायिक वापर होत नाही. <br />

Suitable for: ES1-6

Download Resource
Visit Link

| Unit of Work - Seasons

Description:
An 8-9 week Unit of Work including suggested vocabulary and language structures, teaching strategies and resources. Students will create a scrapbook comparing the seasons in Maharashtra and NSW.

Suitable for: ES1-6

Download Resource
Visit Link

Spanish resources

| Unit of Work - Where I come from

Description:
This 10 week Unit of Work aimed at Years 3-4 students includes teaching strategies, suggested language structures, vocabulary and resources. This Unit of Work was created by Vanesa Mezones of the Amistad Latina Spanish School Inc.

Suitable for: ES1-6

Download Resource
Visit Link