Language: Turkish
Topic: My community, my school

MORE HELP?

Beginner level

Hikaye Panosu - Bir Balık Hikayesi | Story Board - A Story of a Fish

Download Resource
Visit Link

Taşıtlar Bulmaca | Vehicles Find a Word

Download Resource
Visit Link

Ulaşım Araçları | Transportation

Download Resource
Visit Link

Sürücü Şiir ve Sorular | Driver Poem and Comprehension

Download Resource
Visit Link

Özel ve Umumi Ulaşım | Private and Public Transport

Download Resource
Visit Link

Acil Servis Araçları | Emergency Vehicles

Download Resource
Visit Link

Ulaşım - Eskiden ve Şimdi | Transport - Before and Now

Download Resource
Visit Link

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Download Resource
Visit Link

Languages Remote | Languages Remote

Download Resource
Visit Link

Intermediate level

Hikaye Panosu - Bir Balık Hikayesi | Story Board - A Story of a Fish

Download Resource
Visit Link

Taşıtlar ve Bize Yardım Edenler | Cloze Passage - Vehicles and Drivers

Download Resource
Visit Link

Taşıtlar Bulmaca | Vehicles Find a Word

Download Resource
Visit Link

Sürücü Şiir ve Sorular | Driver Poem and Comprehension

Download Resource
Visit Link

Özel ve Umumi Ulaşım | Private and Public Transport

Download Resource
Visit Link

Acil Servis Araçları | Emergency Vehicles

Download Resource
Visit Link

Ulaşım | Transport

Download Resource
Visit Link

Ulaşım - Eskiden ve Şimdi | Transport - Before and Now

Download Resource
Visit Link

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Download Resource
Visit Link

Ağaç - Okuma Metni ve Sorular | Tree - Reading and Questions

Download Resource
Visit Link

Çevre Bilgi Sınavı | Environmental Knowledge Quiz

Download Resource
Visit Link

Çevre Kirliliği | Environmental Pollution

Download Resource
Visit Link

Geri Dönüşüm - Öğrenci Çalışma Kitabı 1 | Recycling - Student Workbook 1

Download Resource
Visit Link

Geri Dönüşüm - Öğrenci Çalışma Kitabı 2 | Recycling - Student Workbook 2

Download Resource
Visit Link

Languages Remote | Languages Remote

Download Resource
Visit Link

Advanced level

ABC Face Australia Belgeseli | ABC Face Australia Documentary

Download Resource
Visit Link

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Download Resource
Visit Link

Çevre Bilgi Sınavı | Environmental Knowledge Quiz

Download Resource
Visit Link

Çevre Kirliliği | Environmental Pollution

Download Resource
Visit Link

Geri Dönüşüm - Öğrenci Çalışma Kitabı 2 | Recycling - Student Workbook 2

Download Resource
Visit Link

Geri Dönüşüm - Öğrenci Çalışma Kitabı 1 | Recycling - Student Workbook 1

Download Resource
Visit Link

Languages Remote | Languages Remote

Download Resource
Visit Link