Language: Turkish
Topic: My community, my school

MORE HELP?

Beginner level

Taşıtlar | Vehicles

Hikaye Panosu - Bir Balık Hikayesi | Story Board - A Story of a Fish

Taşıtlar Bulmaca | Vehicles Find a Word

Ulaşım Araçları | Transportation

Sürücü Şiir ve Sorular | Driver Poem and Comprehension

Özel ve Umumi Ulaşım | Private and Public Transport

Acil Servis Araçları | Emergency Vehicles

Ulaşım - Eskiden ve Şimdi | Transport - Before and Now

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Languages Remote | Languages Remote

Intermediate level

Minik Civ Civ Yürüyüşe Çıkar | Chicken Little Goes for a Walk - RUMACCC University of Melbourne

Taşıtlar | Vehicles

Ulaşım Sistemi | Transportation System

Hikaye Panosu - Bir Balık Hikayesi | Story Board - A Story of a Fish

Taşıtlar ve Bize Yardım Edenler | Close Passage - Vehicles and Drivers

Taşıtlar Bulmaca | Vehicles Find a Word

Sürücü Şiir ve Sorular | Driver Poem and Comprehension

Özel ve Umumi Ulaşım | Private and Public Transport

Acil Servis Araçları | Emergency Vehicles

Ulaşım | Transport

Ulaşım - Eskiden ve Şimdi | Transport - Before and Now

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Ağaç - Okuma Metni ve Sorular | Tree - Reading and Questions

Çevre Bilgi Sınavı | Environmental Knowledge Quiz

Çevre Kirliliği | Environmental Pollution

Geri Dönüşüm - Öğrenci Çalışma Kitabı 1 | Recycling - Student Workbook 1

Geri Dönüşüm - Öğrenci Çalışma Kitabı 2 | Recycling - Student Workbook 2

Languages Remote | Languages Remote

Advanced level

Avustralya'ya Göç | Migration to Australia

Avustralya'ya Göçün 50. yıl belgeseli | Documentary - 50th Anniversary of Migration to Australia

ABC Face Australia Belgeseli | ABC Face Australia Documentary

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Çevre Bilgi Sınavı | Environmental Knowledge Quiz

Çevre Kirliliği | Environmental Pollution

Geri Dönüşüm - Öğrenci Çalışma Kitabı 2 | Recycling - Student Workbook 2

Geri Dönüşüm - Öğrenci Çalışma Kitabı 1 | Recycling - Student Workbook 1

Languages Remote | Languages Remote