Language: Turkish
Topic: Language, grammar and textbooks

MORE HELP?

Beginner level

İlk Okuma ve Yazma -2 | Reading and Writing Booklet

Download Resource
Visit Link

İlk Okuma ve Yazma -1 | Reading and Writing Booklet

Download Resource
Visit Link

Sesli Harflerle Cümleler | Vowels

Download Resource
Visit Link

Renkleri Öğreniyorum | Learning Colours

Download Resource
Visit Link

Konuşma Çalışması - Yiyecekler | Speaking Practice - Foods

Download Resource
Visit Link

Alfabe Gizli Kelimeler | Alphabet - Find the Words

Download Resource
Visit Link

Türkçe alfabe aktiviteleri | Turkish Alphabet Activities

Download Resource
Visit Link

Resimli Bulmaca | Pictured Crossword

Download Resource
Visit Link

Başlangıç Harf Sesleri | Beginning Letter Sounds

Download Resource
Visit Link

Alfabe Çalışması | Alphabet Activity

Download Resource
Visit Link

Okuma ve Yazma Alıştırmaları | Reading and Writing Activities

Download Resource
Visit Link

Cins İsimler (Tür adları) | Species Names

Download Resource
Visit Link

Tümcenin Ögeleri | Sentence Structures

Download Resource
Visit Link

Duygularımız | Our Feelings

Download Resource
Visit Link

Cümle Tamamlama | Sentence Activity

Download Resource
Visit Link

Cümledeki Boşlukları Doldurma | Cloze Passage Activity

Download Resource
Visit Link

Meyveler Bulmaca | Fruits Find a Word

Download Resource
Visit Link

Sebzelerimiz | Vegetables

Download Resource
Visit Link

Meyvelerin İsimleri | Fruit Names

Download Resource
Visit Link

Tırtıl Ne Yedi? | What Did the Caterpillar Eat?

Download Resource
Visit Link

Noktalama İşaretleri | Punctuation

Download Resource
Visit Link

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Download Resource
Visit Link

RUMACCC - Kitapları | RUMACCC - Readers

Download Resource
Visit Link

Languages Remote | Languages Remote

Download Resource
Visit Link

Tümce Çalışmaları | Sentence Activities

Download Resource
Visit Link

Sesli Harflerle Başlayan Kelimeler | Words Beginning with Vowels

Download Resource
Visit Link

Varlıkların Özellikleri ve Eylemleri | Adjectives and Verbs

Download Resource
Visit Link

Mevsimler ve Dil Bilgisi Çalışmaları | Seasons and Grammar Activities

Download Resource
Visit Link

Bu Nedir? Kelime Çalışması | What's This? Word Work

Download Resource
Visit Link

Cümle Oluşturmak | Making Sentences

Download Resource
Visit Link

Renkler Çalışma Sayfası | Colours Activity Worksheet

Download Resource
Visit Link

Hayvanlar Yazma ve Boyama | Animals Tracing and Colouring

Download Resource
Visit Link

Noktalama İşaretleri Kitapçık | Punctuation Booklet

Download Resource
Visit Link

Noktalama İşaretleri | Punctuation

Download Resource
Visit Link

Hece Kelime Kartları ve Aktiviteler | Syllable Cards and Activities

Download Resource
Visit Link

Alfabe Şarkısı | Alphabet Song

Download Resource
Visit Link

Sesli Harfleri Boya | Colour the Vowels

Download Resource
Visit Link

Sesli Harf Bulmaca | Find a Vowel

Download Resource
Visit Link

Türkçe Kısa Hikayeler (1. Seviye) | Story Weaver - Turkish Beginner

Download Resource
Visit Link

Kelime ve Resim Eşleştirmece - B Harfi | Matching Word to Picture - Letter B

Download Resource
Visit Link

Kelime ve Resim Eşleştirmece - A Harfi | Matching Word to Picture - Letter A

Download Resource
Visit Link

Küçük ve Büyük Harfler | Lowercase and Capital Letters

Download Resource
Visit Link

Haftalık ödev - G Harfi | Weekly Homework - Letter G

Download Resource
Visit Link

Haftalık ödev - A Harfi | Weekly Homework - Letter A

Download Resource
Visit Link

Haftalık ödev - E Harfi | Weekly Homework - Letter E

Download Resource
Visit Link

Haftalık ödev - C ve Ç Harfi | Weekly Homework - Letter C and Ç

Download Resource
Visit Link

Haftalık ödev - B Harfi | Weekly Homework - Letter B

Download Resource
Visit Link

Çalışma kağıtları ve hikayeler | Worksheets and Stories

Download Resource
Visit Link

Cümle kuruyorum (isteğe göre düzenlenebilir) | I can write a sentence (editable)

Download Resource
Visit Link

Alfabe Çalışmaları | Alphabet Tracing

Download Resource
Visit Link

Intermediate level

Sesli Harflerle Cümleler | Vowels

Download Resource
Visit Link

İlk Okuma ve Yazma -2 | Reading and Writing Booklet

Download Resource
Visit Link

İlk Okuma ve Yazma -1 | Reading and Writing Booklet

Download Resource
Visit Link

Konuşma Çalışması - Yiyecekler | Speaking Practice - Foods

Download Resource
Visit Link

Okuma ve Anlama | Reading and Comprehension

Download Resource
Visit Link

Resimli Bulmaca | Pictured Crossword

Download Resource
Visit Link

Fiiller | Verbs

Download Resource
Visit Link

Benzetmeler | Similes

Download Resource
Visit Link

Okuma ve Yazma Alıştırmaları | Reading and Writing Activities

Download Resource
Visit Link

Hecelerden Kelime Türetme | Create a Word using Syllables

Download Resource
Visit Link

5N1K (Ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, kim) | 5W Questions

Download Resource
Visit Link

Tümcenin Ögeleri | Sentence Structures

Download Resource
Visit Link

Cümle - Test | Sentence - Test

Download Resource
Visit Link

Okuma, Anlama ve Dil Bilgisi | Reading, Comprehension and Grammar

Download Resource
Visit Link

Okuma ve Anlama | Reading and Comprehension

Download Resource
Visit Link

İki Dost | Friends

Download Resource
Visit Link

Hoşgörü Şiir ve Çalışmalar | Being Considerate Poem and Activities

Download Resource
Visit Link

Duygularımız | Our Feelings

Download Resource
Visit Link

Alışveriş Çalışma Kitapçığı | Shopping Student Workbook

Download Resource
Visit Link

Cümle Tamamlama | Sentence Activity

Download Resource
Visit Link

Cümledeki Boşlukları Doldurma | Cloze Passage Activity

Download Resource
Visit Link

Meyveler Bulmaca | Fruits Find a Word

Download Resource
Visit Link

Şiir: Pazarda Neler Gördüm | Poem: What I Saw at the Market

Download Resource
Visit Link

Şiirler Sağlık ve Hastalıklar | Poems Health and Sickness

Download Resource
Visit Link

Sebzelerimiz | Vegetables

Download Resource
Visit Link

Meyvelerin İsimleri | Fruit Names

Download Resource
Visit Link

Dengeli Beslenme | Eating Healthy

Download Resource
Visit Link

Yemek Yerken Görgü Kuralları | Table Manners

Download Resource
Visit Link

Hikaye Yazma Aktiviteleri | Story Board Activities

Download Resource
Visit Link

Tırtıl Ne Yedi? | What Did the Caterpillar Eat?

Download Resource
Visit Link

Noktalama İşaretleri | Punctuation

Download Resource
Visit Link

Dengeli Beslenme Çalışma Kağıtları | Balanced Diet Worksheets

Download Resource
Visit Link

Yiyecekler Konuşuyor | Foods are talking

Download Resource
Visit Link

Meyve Salatası Aktivitesi Fiiller | Fruit Salad Activity Verbs

Download Resource
Visit Link

Okuyan Balık Hikaye Kitapları | Online Storybooks

Download Resource
Visit Link

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Download Resource
Visit Link

Languages Remote | Languages Remote

Download Resource
Visit Link

Tümce Çalışmaları | Sentence Writing Activities

Download Resource
Visit Link

Mevsimler ve Dil Bilgisi Çalışmaları | Seasons and Grammar Activities

Download Resource
Visit Link

Sıfatlar Öğrenci Çalışma Kitapçığı | Adjectives Student Workbook

Download Resource
Visit Link

Noktalama İşaretleri Kitapçık | Punctuation Booklet

Download Resource
Visit Link

Yazım kuralları - Kelimenin sonuna gelen ekler | Grammar

Download Resource
Visit Link

Sözlük - Alfabetik sıralama | Dictionary - Alphabetical word ordering

Download Resource
Visit Link

Sıfatlar | Adjectives

Download Resource
Visit Link

Çizgi Öykü | Cartoons

Download Resource
Visit Link

Türkçe Kısa Hikayeler (2. ve 3. Seviye) | Story Weaver - Turkish Intermediate

Download Resource
Visit Link

İsim Şehir Hayvan | Scattergories Turkish

Download Resource
Visit Link

Karışık Cümleler | Scrambled Sentences

Download Resource
Visit Link

Öykü Kitapları | Short Stories

Download Resource
Visit Link

Türk dili ve dilbilgisi çalışma kağıtları | Worksheets - Turkish language and grammar

Download Resource
Visit Link

Advanced level

Okuma ve Anlama | Reading and Comprehension

Download Resource
Visit Link

Fiiller | Verbs

Download Resource
Visit Link

Benzetmeler | Similes

Download Resource
Visit Link

Okuma, Anlama ve Dil Bilgisi | Reading, Comprehension and Grammar

Download Resource
Visit Link

Hoşgörü Şiir ve Çalışmalar | Being Considerate Poem and Activities

Download Resource
Visit Link

Okuyan Balık Hikaye Kitapları | Online Storybooks

Download Resource
Visit Link

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Download Resource
Visit Link

Languages Remote | Languages Remote

Download Resource
Visit Link

Dil Bilgisi Alıştırmalar | Grammar and Language Activities

Download Resource
Visit Link

İnternet Üzerinden Kısa Bölüm Kitapları | Online Short Chapter Books

Download Resource
Visit Link

Türkçe Kısa Hikayeler (3. ve 4. Seviye) | Story Weaver - Turkish Advanced

Download Resource
Visit Link

İnteraktif çalışma kağıtları | Interactive worksheets

Download Resource
Visit Link