Language: Turkish
Topic: Language, grammar and textbooks

MORE HELP?

Beginner level

RUMACCC - Kitapları | RUMACCC - Readers

Download Resource
Visit Link

Languages Remote | Languages Remote

Download Resource
Visit Link

Tümce Çalışmaları | Sentence Activities

Download Resource
Visit Link

Sesli Harflerle Başlayan Kelimeler | Words Beginning with Vowels

Download Resource
Visit Link

Varlıkların Özellikleri ve Eylemleri | Adjectives and Verbs

Download Resource
Visit Link

Mevsimler ve Dil Bilgisi Çalışmaları | Seasons and Grammar Activities

Download Resource
Visit Link

Bu Nedir? Kelime Çalışması | What's This? Word Work

Download Resource
Visit Link

Cümle Oluşturmak | Making Sentences

Download Resource
Visit Link

Renkler Çalışma Sayfası | Colours Activity Worksheet

Download Resource
Visit Link

Hayvanlar Yazma ve Boyama | Animals Tracing and Colouring

Download Resource
Visit Link

Noktalama İşaretleri Kitapçık | Punctuation Booklet

Download Resource
Visit Link

Noktalama İşaretleri | Punctuation

Download Resource
Visit Link

Hece Kelime Kartları ve Aktiviteler | Syllable Cards and Activities

Download Resource
Visit Link

Alfabe Şarkısı | Alphabet Song

Download Resource
Visit Link

Sesli Harfleri Boya | Colour the Vowels

Download Resource
Visit Link

Sesli Harf Bulmaca | Find a Vowel

Download Resource
Visit Link

Türkçe Kısa Hikayeler (1. Seviye) | Story Weaver - Turkish Beginner

Download Resource
Visit Link

Kelime ve Resim Eşleştirmece - B Harfi | Matching Word to Picture - Letter B

Download Resource
Visit Link

Kelime ve Resim Eşleştirmece - A Harfi | Matching Word to Picture - Letter A

Download Resource
Visit Link

Küçük ve Büyük Harfler | Lowercase and Capital Letters

Download Resource
Visit Link

Haftalık ödev - G Harfi | Weekly Homework - Letter G

Download Resource
Visit Link

Haftalık ödev - A Harfi | Weekly Homework - Letter A

Download Resource
Visit Link

Haftalık ödev - E Harfi | Weekly Homework - Letter E

Download Resource
Visit Link

Haftalık ödev - C ve Ç Harfi | Weekly Homework - Letter C and Ç

Download Resource
Visit Link

Haftalık ödev - B Harfi | Weekly Homework - Letter B

Download Resource
Visit Link

Çalışma kağıtları ve hikayeler | Worksheets and Stories

Download Resource
Visit Link

Cümle kuruyorum (isteğe göre düzenlenebilir) | I can write a sentence (editable)

Download Resource
Visit Link

Alfabe Çalışmaları | Alphabet Tracing

Download Resource
Visit Link

Intermediate level

Languages Remote | Languages Remote

Download Resource
Visit Link

Tümce Çalışmaları | Sentence Writing Activities

Download Resource
Visit Link

Mevsimler ve Dil Bilgisi Çalışmaları | Seasons and Grammar Activities

Download Resource
Visit Link

Sıfatlar Öğrenci Çalışma Kitapçığı | Adjectives Student Workbook

Download Resource
Visit Link

Noktalama İşaretleri Kitapçık | Punctuation Booklet

Download Resource
Visit Link

Yazım kuralları - Kelimenin sonuna gelen ekler | Grammar

Download Resource
Visit Link

Sözlük - Alfabetik sıralama | Dictionary - Alphabetical word ordering

Download Resource
Visit Link

Sıfatlar | Adjectives

Download Resource
Visit Link

Çizgi Öykü | Cartoons

Download Resource
Visit Link

Türkçe Kısa Hikayeler (2. ve 3. Seviye) | Story Weaver - Turkish Intermediate

Download Resource
Visit Link

İsim Şehir Hayvan | Scattergories Turkish

Download Resource
Visit Link

Karışık Cümleler | Scrambled Sentences

Download Resource
Visit Link

Öykü Kitapları | Short Stories

Download Resource
Visit Link

Türk dili ve dilbilgisi çalışma kağıtları | Worksheets - Turkish language and grammar

Download Resource
Visit Link

Advanced level

Languages Remote | Languages Remote

Download Resource
Visit Link

Dil Bilgisi Alıştırmalar | Grammar and Language Activities

Download Resource
Visit Link

İnternet Üzerinden Kısa Bölüm Kitapları | Online Short Chapter Books

Download Resource
Visit Link

Türkçe Kısa Hikayeler (3. ve 4. Seviye) | Story Weaver - Turkish Advanced

Download Resource
Visit Link

İnteraktif çalışma kağıtları | Interactive worksheets

Download Resource
Visit Link