Language: Turkish
Topic: Environment and heritage country

MORE HELP?

Beginner level

Şiir - Bayrağım | Poem - My Flag

Cümle Yazma Çalışması | Writing Sentences

Eğitici Animasyonlar | Educational Animations

Sokağımız - Sıfatlar | Our street - adjectives cloze passage

Çiftlik Hayvanları | Farm Animals

Mevsimler, Günler ve Aylar | Seasons, Days and Months

Taşıtlar | Vehicles

Hikaye Panosu - Bir Balık Hikayesi | Story Board - A Story of a Fish

Taşıtlar Bulmaca | Vehicles Find a Word

Ulaşım Araçları | Transportation

Sürücü Şiir ve Sorular | Driver Poem and Comprehension

Özel ve Umumi Ulaşım | Private and Public Transport

Acil Servis Araçları | Emergency Vehicles

Ulaşım - Eskiden ve Şimdi | Transport - Before and Now

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Hayvanların Özellikleri | Features of Animals

Hayvanların Vücudunun Bölümleri | Animal Body Parts

Hayvanlar Bulmacalar | Animals Crossword

Ali Babanın Çiftliği | Old MacDonald had a Farm

Evcil ve Vahşi Hayvanlar | Pets and Wild Animals

Languages Remote | Languages Remote

Mevsimler ve Dil Bilgisi Çalışmaları | Seasons and Grammar Activities

Intermediate level

Dinleme ve Anlama Testi | Listening and Understanding Test

Okuma ve Anlama | Reading Comprehension

Şiir - Bayrağım | Poem - My Flag

Göç | Migration

Cümle Yazma Çalışması | Writing Sentences

Dünya Hikayeleri | World Stories

Eğitici Animasyonlar | Educational Animations

Sokağımız - Sıfatlar | Our street - adjectives cloze passage

Okuma ve Anlama | Reading and Comprehension

Mevsimler, Günler ve Aylar | Seasons, Days and Months

Taşıtlar | Vehicles

Ulaşım Sistemi | Transportation System

Hikaye Panosu - Bir Balık Hikayesi | Story Board - A Story of a Fish

Taşıtlar ve Bize Yardım Edenler | Close Passage - Vehicles and Drivers

Taşıtlar Bulmaca | Vehicles Find a Word

Sürücü Şiir ve Sorular | Driver Poem and Comprehension

Özel ve Umumi Ulaşım | Private and Public Transport

Acil Servis Araçları | Emergency Vehicles

Ulaşım | Transport

Ulaşım - Eskiden ve Şimdi | Transport - Before and Now

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Ağaç - Okuma Metni ve Sorular | Tree - Reading and Questions

Çevre Bilgi Sınavı | Environmental Knowledge Quiz

Çevre Kirliliği | Environmental Pollution

Geri Dönüşüm - Öğrenci Çalışma Kitabı 1 | Recycling - Student Workbook 1

Geri Dönüşüm - Öğrenci Çalışma Kitabı 2 | Recycling - Student Workbook 2

Languages Remote | Languages Remote

Mevsimler ve Dil Bilgisi Çalışmaları | Seasons and Grammar Activities

Modern Türk Masalları - Peri Bacaları ve Uçan Balon | Modern Turkish Tales - Peri Bacaları

Aylar (Şiir) | Months (Poem)

Yiyecekler Ünitesi Kartları | Food Unit Phrase Cards

Yiyecekler Ünitesi | Food Unit - Year 3

Advanced level

Dinleme ve Anlama Testi | Listening and Understanding Test

Göç | Migration

Dünya Hikayeleri | World Stories

Okuma ve Anlama | Reading and Comprehension

Avustralya'ya Göç | Migration to Australia

Avustralya'ya Göçün 50. yıl belgeseli | Documentary - 50th Anniversary of Migration to Australia

ABC Face Australia Belgeseli | ABC Face Australia Documentary

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Çevre Bilgi Sınavı | Environmental Knowledge Quiz

Çevre Kirliliği | Environmental Pollution

Geri Dönüşüm - Öğrenci Çalışma Kitabı 2 | Recycling - Student Workbook 2

Geri Dönüşüm - Öğrenci Çalışma Kitabı 1 | Recycling - Student Workbook 1

Languages Remote | Languages Remote

Kültürel bağlantılar Ünitesi (Seyahat Fuarı) - 5/6. sınıf | Cultural Connections Unit (Travel Expo)- Years 5/6