Language: Turkish
Topic: Myself and my family

MORE HELP?

Beginner level

Benimde sözüm var | Cloze Passage - I have a say too

Şiir - Bayrağım | Poem - My Flag

Aile | Languages Online - Family

Resimli cümle çalışmaları | Sentence Work with picture

Eğitici Animasyonlar | Educational Animations

Selamlaşma | Languages Online - Greetings

Oturma Odası - Okuma ve boşlukları doldurma | Living Room - Differentiated Cloze passage

Sokağımız - Sıfatlar | Our street - adjectives cloze passage

Evimiz | Our house

Evimizdeki odalar | The rooms in our house

Cümle çalışması | Sentence Work

Çiftlik Hayvanları | Farm Animals

Vücudumuzun Bölümleri | Body Parts

5 Duyumuz - Ben Neyim? | 5 Senses - What am I?

Vücudumuzu tanıyalım - Cümle yazma | Get to know Our Body - Sentences

5 Duyumuz ve Eylemleri | 5 Senses and Actions

5 Duyumuz | Our 5 Senses

5 Duyumuz - Duyduklarımız | 5 Senses - What we hear

Başımızda ne var? | What's on our head?

Vücudumuz | Our Body

Aç Tırtıl - sayılar, yiyecekler, renkler | Hungry Caterpillar

Hikaye Panosu - Bir Balık Hikayesi | Story Board - A Story of a Fish

Duygularımız | Our Feelings

Duygularım | My Feelings

Davranışlar ve Sözcükler | Behaviours and Words

Davranışlar | Behaviours

Duygular | Feelings

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Languages Remote | Languages Remote

Birdie and the Virus | Birdie and the Virus

Günaydın Şarkısı | Good morning Song

Kelime Bulmaca - Ben ve Ailem | Find a word - Me and My Family

İsmim hakkındakiler | About my name

İsim Çalışması | Name Practise

Intermediate level

Konuşma Metni | Speech

Kimlik | Identity

Benimde sözüm var | Cloze Passage - I have a say too

Şiir - Bayrağım | Poem - My Flag

Aile | Languages Online - Family

Göç | Migration

Resimli cümle çalışmaları | Sentence Work with picture

Dünya Hikayeleri | World Stories

Eğitici Animasyonlar | Educational Animations

Selamlaşma | Languages Online - Greetings

Oturma Odası - Okuma ve boşlukları doldurma | Living Room - Differentiated Cloze passage

Sokağımız - Sıfatlar | Our street - adjectives cloze passage

Evimiz | Our house

Evimizdeki odalar | The rooms in our house

Cümle çalışması | Sentence Work

Rol Çalışmaları | Role Work

Minik Civ Civ Yürüyüşe Çıkar | Chicken Little Goes for a Walk - RUMACCC University of Melbourne

Vücudumuzun Bölümleri | Body Parts

5 Duyumuz - Ben Neyim? | 5 Senses - What am I?

Vücudumuzu tanıyalım - Cümle yazma | Get to know our body - Sentences

5 Duyumuz ve Eylemleri | 5 Senses and Actions

5 Duyumuz | Our 5 Senses

5 Duyumuz - Duyduklarımız | 5 Senses - What we hear

Başımızda ne var? | What's on our head?

Vücudumuz | Our Body

Duyu Organları | 5 Senses

Gözler ve Kulaklar Kısa Hikaye | Short Story on Eyes & Ears

Organlarımız ne işe yarar? | What do our organs do?

Aç Tırtıl - sayılar, yiyecekler, renkler | Hungry Caterpillar

Duygularımız Boşlukları Doldurma Aktivitesi | Feelings - Close Passage

Duygularımız Etkinliği | Our Feelings

Hikaye Panosu - Bir Balık Hikayesi | Story Board - A Story of a Fish

Davranışlar ve Sözcükler | Behaviours and Words

Okuma, Anlama ve Dil Bilgisi | Reading, Comprehension and Grammar

Okuma ve Anlama | Reading and Comprehension

İki Dost | Friends

Hoşgörü Şiir ve Çalışmalar | Being Considerate Poem and Activities

Duygularımız | Our Feelings

Duygularım | My Feelings

Davranışlar | Behaviours

Şiirler Sağlık ve Hastalıklar | Poems Health and Sickness

Dengeli Beslenme | Eating Healthy

Yemek Yerken Görgü Kuralları | Table Manners

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Languages Remote | Languages Remote

Akrabalarım | My Family

Bir Fikirle Ne Yaparsın? (Kobi Yamada) | What do you do with an idea? (Kobi Yamada)

Pezzettino (Leo Lionni) | Pezzettino (Leo Lionni)

Haftanın günleri | Days of the week

Advanced level

Konuşma Metni | Speech

Kimlik | Identity

Birey | The individual

Şiir - Göç | Poem - Migration

Göç | Migration

Bireyin Kendini Tanıması - Okuma | Knowing Yourself - Reading

Dünya Hikayeleri | World Stories

İnsan Bedeni | Human Body

Vücudumuzun Bölümleri | Parts of our Body

Gözler ve Kulaklar Kısa Hikaye | Short Story on Eyes & Ears

Organlarımız ne işe yarar? | What do our organs do?

Duygularımız Boşlukları Doldurma Aktivitesi | Feelings - Close Passage

Duygularımız Etkinliği | Our Feelings

Avustralya'ya Göçün 50. yıl belgeseli | Documentary - 50th Anniversary of Migration to Australia

ABC Face Australia Belgeseli | ABC Face Australia Documentary

Okuma, Anlama ve Dil Bilgisi | Reading, Comprehension and Grammar

Hoşgörü Şiir ve Çalışmalar | Being Considerate Poem and Activities

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Languages Remote | Languages Remote