Language: Turkish
Topic: Language, grammar and textbooks

MORE HELP?

Beginner level

Bağlaçlar Dil Bilgisi Çalışmaları | Conjunctions Grammar Activity Booklet

Dil bilgisi ve matematik | Seesaw - language and maths

Resimli cümle çalışmaları | Sentence Work with picture

Cümle Yazma Çalışması | Writing Sentences

Eğitici Animasyonlar | Educational Animations

Noktalama İşaretleri - Pazarda | Punctuation - At the market

Oturma Odası - Okuma ve boşlukları doldurma | Living Room - Differentiated Cloze passage

Sokağımız - Sıfatlar | Our street - adjectives cloze passage

Evimiz | Our house

Evimizdeki odalar | The rooms in our house

Cümle çalışması | Sentence Work

Küçük/Büyük Kavramı Çalışması. | Small/Big Worksheet

Şimdiki Zaman Çalışma Kağıdı | Present Tense Worksheet

Öğrenilen Geçmiş Zaman Çalışma Kağıdı | Past Perfect Tense - Worksheet

Geçmiş Zaman Çalışma Kağıdı | Past Tense Worksheet

Hareket ederek Türkçe matematik ve dil ögrenimi | Learning while moving in Turkish - maths

Hareket ederek Türkçe dil ögrenimi | Learning while moving in Turkish - language

İlk Okuma ve Yazma -2 | Reading and Writing Booklet

İlk Okuma ve Yazma -1 | Reading and Writing Booklet

Sesli Harflerle Cümleler | Vowels

Renkleri Öğreniyorum | Learning Colours

Konuşma Çalışması - Yiyecekler | Speaking Practice - Foods

Alfabe Gizli Kelimeler | Alphabet - Find the Words

Türkçe alfabe aktiviteleri | Turkish Alphabet Activities

Resimli Bulmaca | Pictured Crossword

Başlangıç Harf Sesleri | Beginning Letter Sounds

Alfabe Çalışması | Alphabet Activity

Okuma ve Yazma Alıştırmaları | Reading and Writing Activities

Cins İsimler (Tür adları) | Species Names

Tümcenin Ögeleri | Sentence Structures

Duygularımız | Our Feelings

Cümle Tamamlama | Sentence Activity

Cümledeki Boşlukları Doldurma | Cloze Passage Activity

Meyveler Bulmaca | Fruits Find a Word

Sebzelerimiz | Vegetables

Meyvelerin İsimleri | Fruit Names

Tırtıl Ne Yedi? | What Did the Caterpillar Eat?

Noktalama İşaretleri | Punctuation

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

RUMACCC - Kitapları | RUMACCC - Readers

Languages Remote | Languages Remote

Tümce Çalışmaları | Sentence Activities

Sesli Harflerle Başlayan Kelimeler | Words Beginning with Vowels

Varlıkların Özellikleri ve Eylemleri | Adjectives and Verbs

Mevsimler ve Dil Bilgisi Çalışmaları | Seasons and Grammar Activities

Bu Nedir? Kelime Çalışması | What's This? Word Work

Cümle Oluşturmak | Making Sentences

Renkler Çalışma Sayfası | Colours Activity Worksheet

Hayvanlar Yazma ve Boyama | Animals Tracing and Colouring

Noktalama İşaretleri Kitapçık | Punctuation Booklet

Noktalama İşaretleri | Punctuation

Hece Kelime Kartları ve Aktiviteler | Syllable Cards and Activities

Alfabe Şarkısı | Alphabet Song

Sesli Harfleri Boya | Colour the Vowels

Sesli Harf Bulmaca | Find a Vowel

Türkçe Kısa Hikayeler (1. Seviye) | Story Weaver - Turkish Beginner

Kelime ve Resim Eşleştirmece - B Harfi | Matching Word to Picture - Letter B

Kelime ve Resim Eşleştirmece - A Harfi | Matching Word to Picture - Letter A

Küçük ve Büyük Harfler | Lowercase and Capital Letters

Haftalık ödev - G Harfi | Weekly Homework - Letter G

Haftalık ödev - A Harfi | Weekly Homework - Letter A

Haftalık ödev - E Harfi | Weekly Homework - Letter E

Haftalık ödev - C ve Ç Harfi | Weekly Homework - Letter C and Ç

Haftalık ödev - B Harfi | Weekly Homework - Letter B

Çalışma kağıtları ve hikayeler | Worksheets and Stories

Cümle kuruyorum (isteğe göre düzenlenebilir) | I can write a sentence (editable)

Alfabe Çalışmaları | Alphabet Tracing

Intermediate level

Dinleme ve Anlama Testi | Listening and Understanding Test

Okuma ve Anlama | Reading Comprehension

Dil Bilgisi Sorular | Grammar Questions

Bağlaçlar Dil Bilgisi Çalışmaları | Conjunctions Grammar Activity Booklet

Dil Bilgisi 3 | Grammar Activities 3

Dil Bilgisi 2 | Grammar Activities 2

Dil Bilgisi 1 | Grammar Activities 1

Konuşma Metni | Speech

Teknoloji | Technology

Resimli cümle çalışmaları | Sentence Work with picture

Cümle Yazma Çalışması | Writing Sentences

Dünya Hikayeleri | World Stories

Eğitici Animasyonlar | Educational Animations

Noktalama İşaretleri - Pazarda | Punctuation - At the market

Oturma Odası - Okuma ve boşlukları doldurma | Living Room - Differentiated Cloze passage

Sokağımız - Sıfatlar | Our street - adjectives cloze passage

Evimiz | Our house

Evimizdeki odalar | The rooms in our house

Cümle çalışması | Sentence Work

Şimdiki Zaman Çalışma Kağıdı | Present Tense Worksheet

Öğrenilen Geçmiş Zaman Çalışma Kağıdı | Past Perfect Tense - Worksheet

Geçmiş Zaman Çalışma Kağıdı | Past Tense Worksheet

Hareket ederek Türkçe matematik ve dil ögrenimi | Learning while moving in Turkish – maths

Hareket ederek Türkçe dil ögrenimi | Learning while moving in Turkish - language

Sesli Harflerle Cümleler | Vowels

İlk Okuma ve Yazma -2 | Reading and Writing Booklet

İlk Okuma ve Yazma -1 | Reading and Writing Booklet

Konuşma Çalışması - Yiyecekler | Speaking Practice - Foods

Okuma ve Anlama | Reading and Comprehension

Resimli Bulmaca | Pictured Crossword

Fiiller | Verbs

Benzetmeler | Similes

Okuma ve Yazma Alıştırmaları | Reading and Writing Activities

Hecelerden Kelime Türetme | Create a Word using Syllables

5N1K (Ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, kim) | 5W Questions

Tümcenin Ögeleri | Sentence Structures

Cümle - Test | Sentence - Test

Okuma, Anlama ve Dil Bilgisi | Reading, Comprehension and Grammar

Okuma ve Anlama | Reading and Comprehension

İki Dost | Friends

Hoşgörü Şiir ve Çalışmalar | Being Considerate Poem and Activities

Duygularımız | Our Feelings

Alışveriş Çalışma Kitapçığı | Shopping Student Workbook

Cümle Tamamlama | Sentence Activity

Cümledeki Boşlukları Doldurma | Cloze Passage Activity

Meyveler Bulmaca | Fruits Find a Word

Şiir: Pazarda Neler Gördüm | Poem: What I Saw at the Market

Şiirler Sağlık ve Hastalıklar | Poems Health and Sickness

Sebzelerimiz | Vegetables

Meyvelerin İsimleri | Fruit Names

Dengeli Beslenme | Eating Healthy

Yemek Yerken Görgü Kuralları | Table Manners

Hikaye Yazma Aktiviteleri | Story Board Activities

Tırtıl Ne Yedi? | What Did the Caterpillar Eat?

Noktalama İşaretleri | Punctuation

Dengeli Beslenme Çalışma Kağıtları | Balanced Diet Worksheets

Yiyecekler Konuşuyor | Foods are talking

Meyve Salatası Aktivitesi Fiiller | Fruit Salad Activity Verbs

Okuyan Balık Hikaye Kitapları | Online Storybooks

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Languages Remote | Languages Remote

Tümce Çalışmaları | Sentence Writing Activities

Mevsimler ve Dil Bilgisi Çalışmaları | Seasons and Grammar Activities

Sıfatlar Öğrenci Çalışma Kitapçığı | Adjectives Student Workbook

Noktalama İşaretleri Kitapçık | Punctuation Booklet

Yazım kuralları - Kelimenin sonuna gelen ekler | Grammar

Sözlük - Alfabetik sıralama | Dictionary - Alphabetical word ordering

Sıfatlar | Adjectives

Çizgi Öykü | Cartoons

Türkçe Kısa Hikayeler (2. ve 3. Seviye) | Story Weaver - Turkish Intermediate

İsim Şehir Hayvan | Scattergories Turkish

Karışık Cümleler | Scrambled Sentences

Öykü Kitapları | Short Stories

Türk dili ve dilbilgisi çalışma kağıtları | Worksheets - Turkish language and grammar

Advanced level

Dinleme ve Anlama Testi | Listening and Understanding Test

Dil Bilgisi Sorular | Grammar Questions

Bağlaçlar Dil Bilgisi Çalışmaları | Conjunctions Grammar Activity Booklet

Konuşma Metni | Speech

Teknoloji | Technology

Birey | The individual

İsimlerdeki Tercihler - Okuma Anlama | Naming Children - reading and responding

Dünya Hikayeleri | World Stories

Okuma ve Anlama | Reading and Comprehension

Fiiller | Verbs

Benzetmeler | Similes

Okuma, Anlama ve Dil Bilgisi | Reading, Comprehension and Grammar

Hoşgörü Şiir ve Çalışmalar | Being Considerate Poem and Activities

Okuyan Balık Hikaye Kitapları | Online Storybooks

EBA Okuma ve Çalışma Kitapları | EBA Reading Books and Workbooks

Languages Remote | Languages Remote

Dil Bilgisi Alıştırmalar | Grammar and Language Activities

İnternet Üzerinden Kısa Bölüm Kitapları | Online Short Chapter Books

Türkçe Kısa Hikayeler (3. ve 4. Seviye) | Story Weaver - Turkish Advanced

İnteraktif çalışma kağıtları | Interactive worksheets