Language: Vietnamese
Topic: More teaching strategies and materials

MORE HELP?

Beginner level

Món Ăn Việt Nam | Vietnamese Food

Trò chơi PowerPoint lớp 2, vần AI - AY - ÂY. | Matching / Memory PowerPoint game – Year 2

Trò chơi PowerPoint – Câu Đố | PowerPoint memory game - Riddles with Answers

Vần AO- EO PowerPoint game | AO-EO Matching Game

Bảng trò chơi mẫu 3 | Board Game Template 3

Bảng trò chơi mẫu 2 | Board Game Template 2

Bảng trò chơi mẫu 1 | Board Game Template 1

Chữ cái tiếng Việt 1 | Vietnamese Alphabet and Numbers - Booklet 1

AM – ĂM – ÂM Truyện Ăn Khế Trả Vàng | AM – ĂM – ÂM - The Star Fruit Tree Vietnamese Folktale

Thẻ trò chơi Loto | Bingo worksheets

Trò chơi Tìm chữ | Word Search game

Vần IEC - IEP | IEC - IEP

IN-UN – Bài hát Thằng Tí Sún | IN-UN

Ôn tập AP - ĂP – ÂP - OP – ÔP – ƠP - EP – ÊP - IP – UP | Review activities - AP - ĂP – ÂP - OP – ÔP – ƠP - EP – ÊP - IP – UP

Chữ C | Letter C

Tự làm cái nhà | DIY - Building a house

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ: Bắt đầu | Travel to Vietnam for Tet – Assessment - Beginner

Intermediate level

Tơ lụa được tạo ra như thế nào? | How is silk made from silkworms?

Những bữa ăn trong gia đình | My family meals

Vườn của Mẹ | My Mother's Garden

16 Bài đọc thêm - Học thuộc lòng - Lớp 4 | 16 Reading - Memorizing - Grade 4

Câu đố Lớp 4 | Riddles - Grade 4

Trò chơi PowerPoint – Tìm hai thẻ phù hợp - Trái cây nhiệt đới | Matching / Memory PowerPoint game - Tropical fruits

Ngày trong tuần PowerPoint game | Days of the week PowerPoint game

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ Trung bình | Travel to Vietnam for Tet – Assessment – Intermediate

Danh sách một số tài liệu giảng dạy | Apps and Online Resources

Advanced level

Thế giới cá nhân | Personal World - Pressure from friends - Social media - Appearance

Lời khuyên của Bố | Father’s advice to son about his study

Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người | AI and human intelligence

Kể chuyện - Toán | MATHS - Storytelling

Tự làm một con lật đật bằng vỏ trứng | DIY - a tumbler made with eggshells

Phân số - Vỉ trứng | Fraction eggs – Unit of Work

Làm lại trò chơi PowerPoint | PowerPoint memory/matching games

Trò chơi Quốc gia và Thủ đô | Countries and Capitals matching game

Cách tạo Kahoots trong Kahoot! | How to create kahoots in the Kahoot!

Bài tập Ô chữ - Điền vào chỗ trống | Crossword, Filling in the blank

Kỳ nghỉ hè của tôi | My Vacation

Viết cho Mẹ | A letter to mum

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ cao | Travel to Vietnam for Tet – Assessment – Advanced