Language: Vietnamese
Topic: Culture and celebrations

MORE HELP?

Beginner level

Trò chơi PowerPoint – Câu Đố | PowerPoint memory game - Riddles with Answers

AM – ĂM – ÂM Truyện Ăn Khế Trả Vàng | AM – ĂM – ÂM - The Star Fruit Tree Vietnamese Folktale

Về Việt Nam ngày Tết | Travel to Vietnam for Tet - Year 1

Tự làm đèn trung thu | DIY Mid-Autumn Lantern

Chuyện bằng tranh cho trẻ em học tiếng Việt | Picture stories for children learning Vietnamese

Hát và Học tiếng Việt | Sing and Learn Vietnamese

Trung Thu | Mid-Autumn Festival

Rùa và Thỏ | Rabbit and Turtle

Intermediate level

16 Bài đọc thêm - Học thuộc lòng - Lớp 4 | 16 Reading - Memorizing - Grade 4

Lễ phép trong gia đình | Being Polite to Family Members

Cách làm bao lì xì | How to make a lucky money envelope

Advanced level

Tết Nguyên Đán | Vietnamese New Year

Ảnh hưởng của các giá trị truyền thống đối với giới trẻ ngày nay | The influence of traditional values on today's young people

Bạn thuộc về nơi đâu? | What community do you belong to?

Câu đố về đạo hiếu | Family quizzes - include: belief, morals, custom etc

Ngày Lễ Mẹ | Mother's Day

Ngày Giỗ ở Việt Nam | Death Anniversary