Language: Vietnamese
Topic: Culture and celebrations

MORE HELP?

Beginner level

Trò chơi PowerPoint – Câu Đố | PowerPoint memory game - Riddles with Answers

Download Resource
Visit Link

AM – ĂM – ÂM Truyện Ăn Khế Trả Vàng | AM – ĂM – ÂM - The Star Fruit Tree Vietnamese Folktale

Download Resource
Visit Link

Về Việt Nam ngày Tết | Travel to Vietnam for Tet - Year 1

Download Resource
Visit Link

Tự làm đèn trung thu | DIY Mid-Autumn Lantern

Download Resource
Visit Link

Chuyện bằng tranh cho trẻ em học tiếng Việt | Picture stories for children learning Vietnamese

Download Resource
Visit Link

Hát và Học tiếng Việt | Sing and Learn Vietnamese

Download Resource
Visit Link

Trung Thu | Mid-Autumn Festival

Download Resource
Visit Link

Rùa và Thỏ | Rabbit and Turtle

Download Resource
Visit Link

Intermediate level

16 Bài đọc thêm - Học thuộc lòng - Lớp 4 | 16 Reading - Memorizing - Grade 4

Download Resource
Visit Link

Lễ phép trong gia đình | Being Polite to Family Members

Download Resource
Visit Link

Cách làm bao lì xì | How to make a lucky money envelope

Download Resource
Visit Link

Advanced level

Tết Nguyên Đán | Vietnamese New Year

Download Resource
Visit Link

Ảnh hưởng của các giá trị truyền thống đối với giới trẻ ngày nay | The influence of traditional values on today's young people

Download Resource
Visit Link

Bạn thuộc về nơi đâu? | What community do you belong to?

Download Resource
Visit Link

Câu đố về đạo hiếu | Family quizzes - include: belief, morals, custom etc

Download Resource
Visit Link

Ngày Lễ Mẹ | Mother's Day

Download Resource
Visit Link

Ngày Giỗ ở Việt Nam | Death Anniversary

Download Resource
Visit Link