Language: Vietnamese
Topic: Language, grammar and textbooks

MORE HELP?

Beginner level

Bộ phận chính của câu | The two main parts of a sentence

Download Resource
Visit Link

Em học đếm bỏ 5 | Learn to count by 5

Download Resource
Visit Link

Em học đếm 1 - 100 | I learn to count 1 - 100

Download Resource
Visit Link

Tiếng Việt tập 2 | Vietnamese Book 2

Download Resource
Visit Link

Chữ y | Letter y

Download Resource
Visit Link

Chữ v | Letter v

Download Resource
Visit Link

Chữ ư | Letter ư

Download Resource
Visit Link

Chữ u | Letter u

Download Resource
Visit Link

Chữ t | Letter t

Download Resource
Visit Link

Chữ s | Letter s

Download Resource
Visit Link

Chữ ph | Letter ph

Download Resource
Visit Link

Chữ r | Letter r

Download Resource
Visit Link

Phân biệt c-K g-gh ng-ngh | Distinguish: c-K g-gh ng-ngh

Download Resource
Visit Link

Bảng tóm lược tất cả các vần | Vietnamese alphabet, Vowel and Consonant Sounds

Download Resource
Visit Link

Chữ qu | Letter qu

Download Resource
Visit Link

Chữ ơ | Letter ơ

Download Resource
Visit Link

Chữ m | Letter m

Download Resource
Visit Link

Chữ o | Letter o

Download Resource
Visit Link

Chữ n | Letter n

Download Resource
Visit Link

Chữ l | Letter l

Download Resource
Visit Link

Chữ k | Letter k

Download Resource
Visit Link

Chữ i | Letter i

Download Resource
Visit Link

Chữ h | Letter h

Download Resource
Visit Link

Chữ g | Letter g

Download Resource
Visit Link

Chữ ê | Letter ê

Download Resource
Visit Link

Chữ e | Letter e

Download Resource
Visit Link

Chữ đ | Letter đ

Download Resource
Visit Link

Chữ d | Letter d

Download Resource
Visit Link

Chữ c | Letter c

Download Resource
Visit Link

Chữ b | Letter b

Download Resource
Visit Link

Chữ a | Letter a

Download Resource
Visit Link

Chữ cái tiếng Việt 2 | Vietnamese Alphabet and Sentences - Short Sentences with Every Letter of the Vietnamese Alphabet – Booklet 2

Download Resource
Visit Link

Chữ cái tiếng Việt 1 | Vietnamese Alphabet and Numbers - Booklet 1

Download Resource
Visit Link

AM – ĂM – ÂM Truyện Ăn Khế Trả Vàng | AM – ĂM – ÂM - The Star Fruit Tree Vietnamese Folktale

Download Resource
Visit Link

Thẻ trò chơi Loto | Bingo worksheets

Download Resource
Visit Link

Nước Việt Nam | Vietnam

Download Resource
Visit Link

Trò chơi Tìm chữ | Word Search game

Download Resource
Visit Link

Vần IEC - IEP | IEC - IEP

Download Resource
Visit Link

Vần UN | UN

Download Resource
Visit Link

IN-UN – Bài hát Thằng Tí Sún | IN-UN

Download Resource
Visit Link

Ôn tập AP - ĂP – ÂP - OP – ÔP – ƠP - EP – ÊP - IP – UP | Review activities - AP - ĂP – ÂP - OP – ÔP – ƠP - EP – ÊP - IP – UP

Download Resource
Visit Link

Chữ C | Letter C

Download Resource
Visit Link

CHữ M - thẻ hình và câu | Letter M activities

Download Resource
Visit Link

Chữ M | Letter M

Download Resource
Visit Link

Động Vật Sống Trong Nông Trại 2 | Farm Animals Booklet 2

Download Resource
Visit Link

Mẫu tự tiếng Việt - Cách ráp vần | Vietnamese Alphabet - Pattern Rhymes

Download Resource
Visit Link

Động Vật Sống Trong Nông Trại | Farm Animals

Download Resource
Visit Link

Trình tự - ĐÁNH RĂNG NHƯ THẾ NÀO | Procedure - How to brush your teeth

Download Resource
Visit Link

Bài tập Lớp 2b | Exercise booklet Year 2b

Download Resource
Visit Link

Tự làm cái nhà | DIY - Building a house

Download Resource
Visit Link

Chữ Â | Letter Â

Download Resource
Visit Link

Chữ A | Letter A

Download Resource
Visit Link

Vần tận cùng bằng p | Words ending with ‘’p’’

Download Resource
Visit Link

Vần tận cùng bằng t | Words ending with ‘’t’’

Download Resource
Visit Link

Chữ đ Đ | Đ đ

Download Resource
Visit Link

Vần KH | KH

Download Resource
Visit Link

Vần AO - EO | AO EO

Download Resource
Visit Link

Vần IA-UA-ƯA Lớp 3 | IA-UA-ƯA - The Rabbit and the Turtle

Download Resource
Visit Link

Vần Ăn Ân và Om Ơm Ôm | Ăn Ân and Om Ơm Ôm

Download Resource
Visit Link

Ôn tập vần AO | Review Lesson: AO

Download Resource
Visit Link

Ôn tập vần an ăn ân | Review Lesson: an ăn ân

Download Resource
Visit Link

Ôn tập các phụ âm kép: NH, GI, QU, NG, TH, CH & TR | Reviewing: double consonants activities

Download Resource
Visit Link

Thẻ chữ - Chủ đề nhà hàng | Vocabulary cards - Restaurant Themes

Download Resource
Visit Link

Chữ X | Letter X activities

Download Resource
Visit Link

Chữ H | Letter H activities

Download Resource
Visit Link

Trò chơi Bé đi sở thú | Game: I Go To The Zoo

Download Resource
Visit Link

Chữ B | Letter B activities

Download Resource
Visit Link

Ôn tập | Review lessons

Download Resource
Visit Link

Âm AO - EO | Word Search

Download Resource
Visit Link

Vần AO | AO sound

Download Resource
Visit Link

Vần ĂN – ÂN và OM – ƠM – ÔM | ĂN – ÂN - OM – ƠM – ÔM

Download Resource
Visit Link

Trò chơi tìm từ | Board game

Download Resource
Visit Link

Chủ đề trái cây | Fruit Theme

Download Resource
Visit Link

Vần CH - KH | CH - KH

Download Resource
Visit Link

Phụ âm H h | Consonant H h

Download Resource
Visit Link

Em học tiếng Việt Tập | I learn Vietnamese

Download Resource
Visit Link

Tiếng Nước Tôi Lớp Ba | My Language Year 3

Download Resource
Visit Link

Tiếng Nước Tôi Lớp Hai | My Language Year 2

Download Resource
Visit Link

Tiếng Nước Tôi Lớp Một | My Language Year 1

Download Resource
Visit Link

Tiếng Nước Tôi Lớp Mẫu Giáo | My Language Kindergarten

Download Resource
Visit Link

Tiếng Nước Tôi Pre-K | My Language Pre-K

Download Resource
Visit Link

Thực hành - Ghép Chữ - Lớp Mẫu Giáo | Practising spelling - Kindergarten

Download Resource
Visit Link

Thực hành Nghe, viết và đọc - Lớp 1 - 2 | Practicing Listening, Writing and Reading activities Year 1- Year 2

Download Resource
Visit Link

Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 3 | Vietnamese Language Textbook Year 3

Download Resource
Visit Link

Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 2 | Vietnamese Language Textbook Year 2

Download Resource
Visit Link

Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 1 | Vietnamese Language Textbook Year 1

Download Resource
Visit Link

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH - Lớp 1 | PRACTICING VIETNAMESE - Year 1

Download Resource
Visit Link

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH - Lớp 2 | PRACTICING VIETNAMESE - Year 2

Download Resource
Visit Link

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH- Lớp Mẫu Giáo | PRACTICING VIETNAMESE - Kindergarten

Download Resource
Visit Link

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH - LỚP VỠ LÒNG | PRACTICING VIETNAMESE - Pre-Kindergarten

Download Resource
Visit Link

Chữ cái tiếng Việt | Vietnamese Alphabet

Download Resource
Visit Link

Intermediate level

16 Bài đọc thêm - Học thuộc lòng - Lớp 4 | 16 Reading - Memorizing - Grade 4

Download Resource
Visit Link

Câu đố Lớp 4 | Riddles - Grade 4

Download Resource
Visit Link

Tiếng VIệt Tập 3 (tiếp theo 2) | Vietnamese 3 (continue 2)

Download Resource
Visit Link

Tiếng VIệt Tập 3 (tiếp theo 1) | Vietnamese 3 (continue 1)

Download Resource
Visit Link

Lễ phép trong gia đình | Being Polite to Family Members

Download Resource
Visit Link

Đề tài Mẹ Tôi – Lớp 5 | Units of work: My Mother

Download Resource
Visit Link

Tiếng Nước Tôi Lớp Sáu | My Language Year 6

Download Resource
Visit Link

Tiếng Nước Tôi Lớp Năm | My Language Year 5

Download Resource
Visit Link

Tiếng Nước Tôi Lớp Bốn | My Language Year 4

Download Resource
Visit Link

Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 8 | Vietnamese Language Textbook Year 8

Download Resource
Visit Link

Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 7 | Vietnamese Language Textbook Year 7

Download Resource
Visit Link

Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 5 | Vietnamese Language Textbook Year 5

Download Resource
Visit Link

Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 6 | Vietnamese Language Textbook Year 6

Download Resource
Visit Link

Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 4 | Vietnamese Language Textbook Year 4

Download Resource
Visit Link

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH – Lớp 4 | PRACTICING VIETNAMESE - Year 4

Download Resource
Visit Link

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH - Lớp 3 | PRACTICING VIETNAMESE - Year 3

Download Resource
Visit Link

Advanced level

Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người | AI and human intelligence

Download Resource
Visit Link

Kể chuyện - Toán | MATHS - Storytelling

Download Resource
Visit Link

Bạn thuộc về nơi đâu? | What community do you belong to?

Download Resource
Visit Link

Phân số - Vỉ trứng | Fraction eggs – Unit of Work

Download Resource
Visit Link

La Mã Cổ đại | Ancient Rome - Grade 7-8

Download Resource
Visit Link

Bài tập Ô chữ - Điền vào chỗ trống | Crossword, Filling in the blank

Download Resource
Visit Link

Các loại rau cải | Vegetables

Download Resource
Visit Link

Câu đố về đạo hiếu | Family quizzes - include: belief, morals, custom etc

Download Resource
Visit Link

Hoa sen | Lotus flowers

Download Resource
Visit Link

Tiếng Nước Tôi Lớp Chín | My Language Year 9

Download Resource
Visit Link

Tiếng Nước Tôi Lớp Tám | My Language Year 8

Download Resource
Visit Link

Tiếng Nước Tôi Lớp Bảy | My Language Year 7

Download Resource
Visit Link

Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 9 | Vietnamese Language Textbook Year 9

Download Resource
Visit Link

Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 10 | Vietnamese Language Textbook Year 10

Download Resource
Visit Link

Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 11 | Vietnamese Language Textbook Year 11

Download Resource
Visit Link

Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 12 | Vietnamese Language Textbook Year 12

Download Resource
Visit Link

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH - Lớp 7 | PRACTICING VIETNAMESE - Year 7

Download Resource
Visit Link

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH – Lớp 6 | PRACTICING VIETNAMESE - Year 6

Download Resource
Visit Link

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH – Lớp 5 | PRACTICING VIETNAMESE - Year 5

Download Resource
Visit Link