Language: Vietnamese
Topic: More teaching strategies and materials

MORE HELP?

Beginner level

AM – ĂM – ÂM Truyện Ăn Khế Trả Vàng | AM – ĂM – ÂM - The Star Fruit Tree Vietnamese Folktale

Download Resource
Visit Link

Thẻ trò chơi Loto | Bingo worksheets

Download Resource
Visit Link

Trò chơi Tìm chữ | Word Search game

Download Resource
Visit Link

Vần IEC - IEP | IEC - IEP

Download Resource
Visit Link

IN-UN – Bài hát Thằng Tí Sún | IN-UN

Download Resource
Visit Link

Ôn tập AP - ĂP – ÂP - OP – ÔP – ƠP - EP – ÊP - IP – UP | Review activities - AP - ĂP – ÂP - OP – ÔP – ƠP - EP – ÊP - IP – UP

Download Resource
Visit Link

Chữ C | Letter C

Download Resource
Visit Link

Tự làm cái nhà | DIY - Building a house

Download Resource
Visit Link

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ: Bắt đầu | Travel to Vietnam for Tet – Assessment - Beginner

Download Resource
Visit Link

Intermediate level

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ Trung bình | Travel to Vietnam for Tet – Assessment – Intermediate

Download Resource
Visit Link

Danh sách một số tài liệu giảng dạy | Apps and Online Resources

Download Resource
Visit Link

Advanced level

Bài tập Ô chữ - Điền vào chỗ trống | Crossword, Filling in the blank

Download Resource
Visit Link

Kỳ nghỉ hè của tôi | My Vacation

Download Resource
Visit Link

Viết cho Mẹ | A letter to mum

Download Resource
Visit Link

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ cao | Travel to Vietnam for Tet – Assessment – Advanced

Download Resource
Visit Link