Language: Vietnamese
Topic: More teaching strategies and materials

MORE HELP?

Beginner level

Món Ăn Việt Nam | Vietnamese Food

Download Resource
Visit Link

Trò chơi PowerPoint lớp 2, vần AI - AY - ÂY. | Matching / Memory PowerPoint game – Year 2

Download Resource
Visit Link

Trò chơi PowerPoint – Câu Đố | PowerPoint memory game - Riddles with Answers

Download Resource
Visit Link

Vần AO- EO PowerPoint game | AO-EO Matching Game

Download Resource
Visit Link

Bảng trò chơi mẫu 3 | Board Game Template 3

Download Resource
Visit Link

Bảng trò chơi mẫu 2 | Board Game Template 2

Download Resource
Visit Link

Bảng trò chơi mẫu 1 | Board Game Template 1

Download Resource
Visit Link

Chữ cái tiếng Việt 1 | Vietnamese Alphabet and Numbers - Booklet 1

Download Resource
Visit Link

AM – ĂM – ÂM Truyện Ăn Khế Trả Vàng | AM – ĂM – ÂM - The Star Fruit Tree Vietnamese Folktale

Download Resource
Visit Link

Thẻ trò chơi Loto | Bingo worksheets

Download Resource
Visit Link

Trò chơi Tìm chữ | Word Search game

Download Resource
Visit Link

Vần IEC - IEP | IEC - IEP

Download Resource
Visit Link

IN-UN – Bài hát Thằng Tí Sún | IN-UN

Download Resource
Visit Link

Ôn tập AP - ĂP – ÂP - OP – ÔP – ƠP - EP – ÊP - IP – UP | Review activities - AP - ĂP – ÂP - OP – ÔP – ƠP - EP – ÊP - IP – UP

Download Resource
Visit Link

Chữ C | Letter C

Download Resource
Visit Link

Tự làm cái nhà | DIY - Building a house

Download Resource
Visit Link

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ: Bắt đầu | Travel to Vietnam for Tet – Assessment - Beginner

Download Resource
Visit Link

Intermediate level

Những bữa ăn trong gia đình | My family meals

Download Resource
Visit Link

Vườn của Mẹ | My Mother's Garden

Download Resource
Visit Link

16 Bài đọc thêm - Học thuộc lòng - Lớp 4 | 16 Reading - Memorizing - Grade 4

Download Resource
Visit Link

Câu đố Lớp 4 | Riddles - Grade 4

Download Resource
Visit Link

Trò chơi PowerPoint – Tìm hai thẻ phù hợp - Trái cây nhiệt đới | Matching / Memory PowerPoint game - Tropical fruits

Download Resource
Visit Link

Ngày trong tuần PowerPoint game | Days of the week PowerPoint game

Download Resource
Visit Link

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ Trung bình | Travel to Vietnam for Tet – Assessment – Intermediate

Download Resource
Visit Link

Danh sách một số tài liệu giảng dạy | Apps and Online Resources

Download Resource
Visit Link

Advanced level

Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người | AI and human intelligence

Download Resource
Visit Link

Kể chuyện - Toán | MATHS - Storytelling

Download Resource
Visit Link

Tự làm một con lật đật bằng vỏ trứng | DIY - a tumbler made with eggshells

Download Resource
Visit Link

Phân số - Vỉ trứng | Fraction eggs – Unit of Work

Download Resource
Visit Link

Làm lại trò chơi PowerPoint | PowerPoint memory/matching games

Download Resource
Visit Link

Trò chơi Quốc gia và Thủ đô | Countries and Capitals matching game

Download Resource
Visit Link

Cách tạo Kahoots trong Kahoot! | How to create kahoots in the Kahoot!

Download Resource
Visit Link

Bài tập Ô chữ - Điền vào chỗ trống | Crossword, Filling in the blank

Download Resource
Visit Link

Kỳ nghỉ hè của tôi | My Vacation

Download Resource
Visit Link

Viết cho Mẹ | A letter to mum

Download Resource
Visit Link

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ cao | Travel to Vietnam for Tet – Assessment – Advanced

Download Resource
Visit Link