Language: Vietnamese
Topic: More teaching strategies and materials

MORE HELP?

Beginner level

Tự làm cái nhà | DIY - Building a house

Download Resource
Visit Link

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ: Bắt đầu | Travel to Vietnam for Tet – Assessment - Beginner

Download Resource
Visit Link

Intermediate level

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ Trung bình | Travel to Vietnam for Tet – Assessment – Intermediate

Download Resource
Visit Link

Danh sách một số tài liệu giảng dạy | Apps and Online Resources

Download Resource
Visit Link

Advanced level

Kỳ nghỉ hè của tôi | My Vacation

Download Resource
Visit Link

Viết cho Mẹ | A letter to mum

Download Resource
Visit Link

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ cao | Travel to Vietnam for Tet – Assessment – Advanced

Download Resource
Visit Link