Language: Vietnamese
Topic: Food and shopping

MORE HELP?

Beginner level

Thẻ chữ - Chủ đề nhà hàng | Vocabulary cards - Restaurant Themes

Download Resource
Visit Link

Chủ đề trái cây | Fruit Theme

Download Resource
Visit Link

Lễ phép - Lịch sự | Being Polite

Download Resource
Visit Link

Đếm số đến 10 | Counting to 10

Download Resource
Visit Link

Intermediate level

Trò chơi PowerPoint – Tìm hai thẻ phù hợp - Trái cây nhiệt đới | Matching / Memory PowerPoint game - Tropical fruits

Download Resource
Visit Link

Bữa ăn của người Việt Nam | Vietnamese meals

Download Resource
Visit Link

Advanced level

CHỮ SỐ LA MÃ | Roman numerals

Download Resource
Visit Link

La Mã Cổ đại | Ancient Rome

Download Resource
Visit Link

Các loại rau cải | Vegetables

Download Resource
Visit Link

Phỏng vấn nấu ăn | Interview - Cooking

Download Resource
Visit Link

Hoa sen | Lotus flowers

Download Resource
Visit Link

Bánh xèo | Vietnamese pancakes

Download Resource
Visit Link

Chả giò | Vietnamese spring rolls

Download Resource
Visit Link