Language: Vietnamese
Topic: Myself and my family

MORE HELP?

Beginner level

Trò chơi PowerPoint lớp 2, vần AI - AY - ÂY. | Matching / Memory PowerPoint game – Year 2

Download Resource
Visit Link

Trình tự - ĐÁNH RĂNG NHƯ THẾ NÀO | Procedure - How to brush your teeth

Download Resource
Visit Link

Tự làm cái nhà | DIY - Building a house

Download Resource
Visit Link

Sự lợi và hại của KẸO | Candy: Advantages and Disadvantages

Download Resource
Visit Link

Rửa tay đúng quy cách | How to Handrub and How to Handwash

Download Resource
Visit Link

Sinh Nhật | Birthday

Download Resource
Visit Link

Công viên | The Park

Download Resource
Visit Link

Lâu đài cát | The Sandcastle

Download Resource
Visit Link

Em bé Nam | The Baby

Download Resource
Visit Link

Cây mơ nhà em | Our peach tree

Download Resource
Visit Link

Ba của Tí Hon | Ti-Hon’s Father

Download Resource
Visit Link

Vườn hoa hồng | Rose Garden

Download Resource
Visit Link

Intermediate level

Điều mà tôi thích | Things that I like

Download Resource
Visit Link

Bảo vệ môi trường | Environment

Download Resource
Visit Link

Những bữa ăn trong gia đình | My family meals

Download Resource
Visit Link

Vườn của Mẹ | My Mother's Garden

Download Resource
Visit Link

Lễ phép trong gia đình | Being Polite to Family Members

Download Resource
Visit Link

COVID-19 | COVID-19

Download Resource
Visit Link

Đề tài Mẹ Tôi – Lớp 5 | Units of work: My Mother

Download Resource
Visit Link

Advanced level

Bạn thuộc về nơi đâu? | What community do you belong to?

Download Resource
Visit Link

Gia Đình Của Em | My Family

Download Resource
Visit Link

Phỏng vấn nấu ăn | Interview - Cooking

Download Resource
Visit Link

Câu đố về đạo hiếu | Family quizzes - include: belief, morals, custom etc

Download Resource
Visit Link

Viết cho Mẹ | A letter to mum

Download Resource
Visit Link

Ngày Lễ Mẹ | Mother's Day

Download Resource
Visit Link