Language: Vietnamese
Topic: Myself and my family

MORE HELP?

Beginner level

Trò chơi PowerPoint lớp 2, vần AI - AY - ÂY. | Matching / Memory PowerPoint game – Year 2

Trình tự - ĐÁNH RĂNG NHƯ THẾ NÀO | Procedure - How to brush your teeth

Tự làm cái nhà | DIY - Building a house

Sự lợi và hại của KẸO | Candy: Advantages and Disadvantages

Rửa tay đúng quy cách | How to Handrub and How to Handwash

Sinh Nhật | Birthday

Công viên | The Park

Lâu đài cát | The Sandcastle

Em bé Nam | The Baby

Cây mơ nhà em | Our peach tree

Ba của Tí Hon | Ti-Hon’s Father

Vườn hoa hồng | Rose Garden

Intermediate level

Điều mà tôi thích | Things that I like

Bảo vệ môi trường | Environment

Những bữa ăn trong gia đình | My family meals

Vườn của Mẹ | My Mother's Garden

Lễ phép trong gia đình | Being Polite to Family Members

COVID-19 | COVID-19

Đề tài Mẹ Tôi – Lớp 5 | Units of work: My Mother

Advanced level

Bạn thuộc về nơi đâu? | What community do you belong to?

Gia Đình Của Em | My Family

Phỏng vấn nấu ăn | Interview - Cooking

Câu đố về đạo hiếu | Family quizzes - include: belief, morals, custom etc

Viết cho Mẹ | A letter to mum

Ngày Lễ Mẹ | Mother's Day